Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1015. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2014, stran 3011.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) in tretjega odstavka 3. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 120/07) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 22. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2014
I.
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2014 znaša 0,0547 EUR.
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2013 do konca decembra 2013 znaša 0,7 %.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 032-1/2014
Kostanjevica na Krki, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.