Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1014. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2014, stran 3011.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popravek in 41/07 – popravek), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 22. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2014
I.
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 18,42 EUR za efektivno uro storitve od 1. 5. 2014 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje 3,18 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 15,24 EUR/uro.
II.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 10,80 EUR in je sestavljena iz subvencije:
– za stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje v višini 3,18 EUR/uro in
– 50 % cene neposredne oskrbe oziroma 7,62 EUR/uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 6,60 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško.
Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40 % od osnove in tako znaša 9,24 EUR/ uro, ob praznikih pa se cena za uporabnika poviša za 50 % od osnove, tako da znaša prispevek uporabnika 9,90 EUR/uro.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2014 dalje.
Št. 129-1/2014
Kostanjevica na Krki, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.