Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1009. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2999.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 32. seji dne 27. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se vzpostavi pri naslednjih nepremičninah:
k.o. 2262 – Kal nad Kanalom:
parc. št. 344/2 (ID znak 2262-344/2-0), parc. št. 344/11 (ID znak 2262-344/11-0), parc. št. 5118/2 (ID znak 2262-5118/2-0), parc. št. 5118/5 (ID znak 2262-5118/5-0), parc. št. 5118/6 (ID znak 2262-5118/6-0), parc. št. 5118/8 (ID znak 2262-5118/8-0), parc. št. 5118/9 (ID znak 2262-5118/9-0), parc. št. 5119/1 (ID znak 2262-5119/1-0), parc. št. 5119/3 (ID znak 2262-5119/3-0), parc. št. 5121/3 (ID znak 2262-5121/3-0), parc. št. 5122/1 (ID znak 2262-5122/1-0), parc. št. 5122/3 (ID znak 2262-5122/3-0), parc. št. 5122/4 (ID znak 2262-5122/4-0), parc. št. 5122/6 (ID znak 2262-5122/6-0), parc. št. 5122/15 (ID znak 2262-5122/15-0), parc. št. 5122/16 (ID znak 2262-5122/16-0), parc. št. 5122/17 (ID znak 2262-5122/17-0), parc. št. 5122/18 (ID znak 2262-5122/18-0), parc. št. 5124/1 (ID znak 2262-5124/1-0), parc. št. 5124/3 (ID znak 2262-5124/3-0) in parc. št. 5164/1 (ID znak 2262-5164/1-0).
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Pravnomočna ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo posredovana v zemljiškoknjižno izvedbo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0003/2014-2
Kanal ob Soči, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.