Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1007. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2014, stran 2997.

Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, in ZFO-1A Uradni list RS, št. 57/08), 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89 in 32/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 94/07 – UPB2) 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 6/04) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11) je Občinski svet Občine Hodoš na 21. redni seji dne 28. marca 2014 sprejel
S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2014
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2014 znaša za zazidano stavbno zemljišče 0,00113 EUR, vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče 0,00021 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.
Z začetkom uporabe tega Sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 96/12).
Št. 4224-0001/2014-1
Hodoš, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.