Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1002. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Dravograd, stran 2990.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 Odl. US: U-I-297/08-19, 90/12 in 111/13) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3) (Uradni list RS, št. 101/13) je Občinski svet Občine Dravograd na 26. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Dravograd
1. člen
V Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Dravograd (MUV, št. 23/97 in 21/00; Uradni list RS, št. 32/11 (popr. 42/11); v nadaljevanju: odlok) se v 5. členu v poglavju ZGRADBE MEŠČANSKE IN TRŠKE ARHITEKTURE za 10. točko doda 11. točka, ki se glasi:
– LIBELIČE, št. 34, župnišče z gospodarskim poslopjem, z evidenčno številko 7399 (EŠD), parc. št. 284/3 in 284/4, k.o. Libeliče.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2014
Dravograd, dne 27. marca 2014
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.