Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

993. Aneks št. 6 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, stran 2977.

V skladu s 77. členom Kolektivne pogodbe za lesarstvo ter na podlagi 2. točke Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (Uradni list RS, št. 132/06 – 15. 12. 2006 in Uradni list RS, št. 28/07 – 29. 3. 2007), je Komisija za določitev zneska povečanja najnižjih osnovnih plač določila, da se najnižje osnovne plače veljavne za februar 2014 določene z Aneksom št. 5 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 30/13) povečajo za 0,7 %, zato pogodbeni stranki
A) kot predstavnika delodajalcev
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje lesne in pohištvene industrije
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
in
B) kot predstavnika delojemalcev
– SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
– Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
sklepata
A N E K S š t. 6
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 132/06 in 28/07) (v nadaljevanju: Tarifna priloga)
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. točke Tarifne priloge in se na novo glasi:
»1. Višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih od 1. 3. 2014 dalje znašajo:
+------------------------------------+------------------------+
|Tarifni razred           |Najnižja osnovna plača v|
|                  |      €      |
+------------------------------------+------------------------+
|I. Enostavna dela          |    428,78 €     |
+------------------------------------+------------------------+
|II. Manj zahtevna dela       |    468,11 €     |
+------------------------------------+------------------------+
|III. Srednje zahtevna dela     |    515,83 €     |
+------------------------------------+------------------------+
|IV. Zahtevna dela          |    568,40 €     |
+------------------------------------+------------------------+
|V. Bolj zahtevna dela        |    635,29 €     |
+------------------------------------+------------------------+
|VI. Zelo zahtevna dela       |    746,38 €     |
+------------------------------------+------------------------+
|VII. Visoko zahtevna dela      |    840,72 €     |
+------------------------------------+------------------------+
2. člen
V ostalih točkah ostaja Tarifna priloga nespremenjena.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega aneksa, preneha veljati Aneks št. 5 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, z dne 12. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 30/13).
Ljubljana, dne 12. marca 2014
Podpisniki
 
Predstavniki delojemalcev:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
Predsednik
Lojze Raško l.r.
 
Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Predsednik
Drago Lombar l.r.
 
Predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije
Predsednik upravnega odbora
mag. Andrej Mate l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednica
Klavdija Koren l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 26. 3. 2014 izdalo potrdilo št. 02047-7/2006-20 o tem, da je Aneks št. 6 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 18/7.

AAA Zlata odličnost