Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

975. Odlok o razglasitvi Cerkljanske laufarije za živo mojstrovino državnega pomena, stran 2929.

Na podlagi 20. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o razglasitvi Cerkljanske laufarije za živo mojstrovino državnega pomena
1. člen
Za živo mojstrovino državnega pomena se razglasi enota žive dediščine Cerkljanska laufarija, EID 2-00002 (v nadaljnjem besedilu: živa mojstrovina).
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za živo mojstrovino, so:
– laufarija je pustna šega in prireditev, ki se izvaja v Cerknem in spada med najbolj prepoznavna pustovanja v Sloveniji,
– pustno skupino sestavljajo značilni pustni liki z naličji, izrezljanimi iz lipovega lesa,
– prva svetovna vojna in italijanska oblast sta laufarijo prekinili, vendar so jo Cerkljani leta 1956 na podlagi ustnih virov v celoti obnovili in od takrat zavestno ohranjajo scenarij pustovanja in pustne like,
– sestavni del pustovanja je tudi branje obtožnice v starem cerkljanskem narečju, ki ga je mogoče slišati le še na pustovanju,
– ohranjanje Cerkljanske laufarije je pomembno za prebivalce Cerknega z okolico, saj je pomemben element lokalne identitete in pomembno vpliva na prepoznavnost kraja ter je del turistične ponudbe,
– leta 1991 je Občina Idrija maske cerkljanskih laufarjev razglasila za spomenik premične kulturne dediščine.
3. člen
Živa mojstrovina se razglasi zato, da se zagotovita njena javna dostopnost in prenašanje iz roda v rod ter da se ohranijo naslednje varovane sestavine:
– izvajanje šege v predpustnem in pustnem času,
– izvajanje v Cerknem in okoliških vaseh,
– scenarij pustnega dogajanja,
– značilni tradicionalni pustni liki in njihove oprave ter naličja.
4. člen
Za živo mojstrovino velja varstveni režim, ki določa:
– izvajanje šege v predpustnem in pustnem času,
– izvajanje v Cerknem in okoliških vaseh,
– ohranjanje scenarija pustnega dogajanja,
– ohranjanje značilnih pustnih likov, njihove oprave in naličij,
– zagotavljanje kontinuitete izvajanja pustovanja,
– prenašanje tradicije na mlajše generacije,
– zagotavljanje ogleda pustnih likov zunaj pustnega časa v lokalnem okolju in spodbujanje muzejske predstavitve,
– dokumentiranje šege in hranjenje dokumentacije pri nosilcih,
– zagotavljanje pogojev za hranjenje in varovanje materialnih prvin za izvedbo laufarije (kostumi, naličja, rekviziti),
– preprečevanje komercializacije, ki bi ogrozila tradicionalno šego v lokalnem okolju.
5. člen
Nosilec ohranjanja Cerkljanske laufarije je Društvo Laufarija Cerkno, ki zagotavlja kontinuiteto izvajanja in ohranjanje šege.
6. člen
Strokovne naloge v zvezi z ohranjanjem žive mojstrovine opravlja Koordinator varstva žive dediščine v sodelovanju s krajevno pristojno organizacijo za varstvo premične dediščine.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-3/2014
Ljubljana, dne 3. aprila 2014
EVA 2014-3340-0004
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost