Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

974. Odlok o razglasitvi Drežniškega in Ravenskega pusta za živo mojstrovino državnega pomena, stran 2928.

Na podlagi 20. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o razglasitvi Drežniškega in Ravenskega pusta za živo mojstrovino državnega pomena
1. člen
Za živo mojstrovino državnega pomena se razglasi enota žive dediščine Drežniški in Ravenski pust, EID 2-00007 (v nadaljnjem besedilu: živa mojstrovina).
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za živo mojstrovino, so:
– Drežniški in Ravenski pust spadata med vidnejša tradicionalna pustovanja v Sloveniji,
– gre za eni redkih pustovanj v Sloveniji, pri katerih sta organizacija in izvajanje pustovanja tesno povezani s tamkajšnjima fantovskima skupnostma in s sprejemom novih članov,
– pustni liki in scenarij pustnega dogajanja sledijo krajevnemu izročilu; pustno skupino sestavljajo značilni pustni liki, med katerimi so najbolj prepoznavni ta lepi in ta grdi,
– izdelava oprave in naličij poteka v lokalnem okolju; naličje za ta grdega morajo v Drežnici izdelati novi člani fantovske skupnosti sami, za Ravenski pust pa jih izdelajo domači mojstri,
– tradicionalno pustovanje se prenaša iz roda v rod z ustnim izročilom in s postopkom sprejemanja novincev v fantovsko skupnost,
– tradicionalni pustovanji sta močno zasidrani v krajevno tradicijo, sta pomemben del lokalne identitete in vplivata na prepoznavnost krajev,
– pustni skupini nista podvrženi komercializaciji, izvajata predvsem pustovanji v okviru lokalne skupnosti.
3. člen
Živa mojstrovina se razglasi zato, da se zagotovita njena javna dostopnost in prenašanje iz roda v rod ter da se ohranijo naslednje varovane sestavine:
– izvajanje šege v predpustnem in pustnem času,
– izvajanje Drežniškega pusta v Drežnici in Ravenskega pusta v Drežniških Ravnah, Jezercih in Magozdu,
– scenarij pustnega dogajanja,
– značilni tradicionalni pustni liki in njihove oprave ter naličja.
4. člen
Za živo mojstrovino velja varstveni režim, ki določa:
– izvajanje šege v predpustnem in pustnem času,
– izvajanje Drežniškega pusta v Drežnici in Ravenskega pusta v Drežniških Ravnah, Jezercih in Magozdu,
– ohranjanje scenarija pustnega dogajanja,
– ohranjanje značilnih pustnih likov, njihove oprave in naličij,
– zagotavljanje kontinuitete izvajanja pustovanja,
– prenašanje tradicije na mlajše generacije,
– spodbujanje predstavitve pustnih likov v lokalnem okolju zunaj pustnega časa,
– dokumentiranje šege in hranjenje dokumentacije pri nosilcih,
– preprečevanje komercializacije, ki bi ogrozila tradicionalno šego v lokalnem okolju.
5. člen
Nosilec ohranjanja Drežniškega pusta je Drežniška fantovščina.
Nosilec ohranjanja Ravenskega pusta je Fantovščina (fantovska skupnost) Ravenskega pusta.
Nosilca zagotavljata kontinuiteto izvajanja in ohranjanje šege.
6. člen
Strokovne naloge v zvezi z ohranjanjem žive mojstrovine opravlja Koordinator varstva žive dediščine v sodelovanju s krajevno pristojno organizacijo za varstvo premične dediščine.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-4/2014
Ljubljana, dne 3. aprila 2014
EVA 2014-3340-0003
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica