Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

941. Sklep o cenah ravnanja z odpadki, stran 2796.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 27. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o cenah ravnanja z odpadki
1. Občinski svet Občine Vipava potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagane naslednje cene ravnanja z odpadki (brez DDV):
+------------------------------------+----------+---------------+
|Storitev              |Enota mere|  Cena (€)  |
+------------------------------------+----------+---------------+
|Zbiranje KO - izvajanjem      |  m3  |  21,0318  |
+------------------------------------+----------+---------------+
|Zbiranje KO - javna infrastrukturam |  m3  |   1,1585  |
+------------------------------------+----------+---------------+
|Obdelava MKO - izvajanjem      |  m3  |   0,9066  |
+------------------------------------+----------+---------------+
|Obdelava MKO - javna infrastruktura |  m3  |   0,0939  |
+------------------------------------+----------+---------------+
|Odlaganje PKO - izvajanjem     |  m3  |  15,2657  |
+------------------------------------+----------+---------------+
|Odlaganje PKO - javna infrastruktura|  m3  |   6,2610  |
+------------------------------------+----------+---------------+
 
                   +----------+---------------+
         Obračunska količina:|  0,026 | m3 / osebo / |
                   |     | teden     |
                   +----------+---------------+
KO … komunalni odpadki
MKO … mešani komunalni odpadki
PKO … preostanek komunalnih odpadkov
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 3. 2014.
Št. 354-009/2014-1
Vipava, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.