Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

930. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena, stran 2779.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13), 19. in 126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) ter Predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto, je Občinski svet Občine Šentrupert na 28. seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena
1. člen
V Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 127/03, 58/04, 76/10 in 41/11) se v četrtem odstavku 1. člena, točka 1.4. Etnološki spomeniki, črta številka 1.4.11.
2. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-0001/2013
Šentrupert, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.