Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

925. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 2772.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel naslednji
S K L E P
1. Ukine se javno dobro na nepremičnini, parc. št. 1221/2-0, k.o. 1165 Drevenik (ID 2250341).
2. Na nepremičnini pridobi lastninsko pravico Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, matična številka: 5883946.
3. Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0003/2014-1
Rogaška Slatina, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.