Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

924. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013, stran 2772.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013 izkazuje:
– prihodke v višini               10.055.676 EUR
– odhodke v višini                9.187.708 EUR
– presežek odhodkov nad prihodki          867.968 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2013         200.496 EUR.
2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013 izkazuje:
– otvoritveno stanje na dan 1. 1. 2012       259,55 EUR
– prihodke v višini               109.400,00EUR
– odhodke v višini                106.453,97EUR
– stanje na dan 31. 12. 2013           3.205,58 EUR.
3. člen
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2013 izkazuje:
– odplačilo glavnice v letu 2013 –
Stanovanjski sklad                12.874,81 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2013 – Javni
sklad Ribnica 2009                71.524,56 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2013 – Javni
sklad Ribnica 2012                87.500,08 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2013 – OKP     28.596,28 EUR.
Stanje dolga do Stanovanjskega sklada RS na
dan 31. 12. 2013, znaša             25.971,77 EUR.
Stanje dolga do Slovenskega regionalno
razvojnega sklada Ribnica (kredit 2009) na
dan 31. 12. 2013, znaša            713.647,09 EUR.
Stanje dolga do Slovenskega regionalno
razvojnega sklada Ribnica (kredit 2012) na
dan 31. 12. 2013, znaša           1.211.363,56 EUR.
Stanje kreditov OKP na dan 31. 12. 2013,
znaša                      83.228,46 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0003/2014-1
Rogaška Slatina, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.