Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

922. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana in svetov vaških skupnosti v Občini Pivka, stran 2768.

Na podlagi 20., 21. in 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-3, 45/08 in 83/12), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) in 2. člena Odloka o vaških skupnostih Občine Pivka (Uradni list RS, št. 52/96, 112/02, 63/07 in 95/09) je Občinski svet Občine Pivka na 23. seji dne 20. 3. 2014 seji sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana in svetov vaških skupnosti v Občini Pivka
1. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana in svetov vaških skupnosti v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 15/10), in sicer tako, da se besedilo črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Za volitve v svete vaških skupnosti se določijo sledeče volilne enote in število članov vaške skupnosti:
svet Vaške skupnosti Buje ima 3 člane, volilna enota obsega vas Buje
svet Vaške skupnosti Čepno ima 3 člane, volilna enota obsega vas Čepno
svet Vaške skupnosti Dolnja Košana ima 5 članov, volilna enota obsega vas Dolnja Košana
svet Vaške skupnosti Drskovče ima 3 člane, volilna enota obsega vas Drskovče
svet Vaške skupnosti Gornja Košana ima 5 članov, volilna enota obsega vas Gornja Košana
svet Vaške skupnosti Gradec ima 3 člane, volilna enota obsega vas Gradec
svet Vaške skupnosti Juršče ima 5 članov, volilna enota obsega vas Juršče
svet Vaške skupnosti Kal ima 5 članov, volilna enota obsega vas Kal
svet Vaške skupnosti Klenik ima 5 članov, volilna enota obsega vas Klenik
svet Vaške skupnosti Mala Pristava ima 3 člane, volilna enota obsega vas Mala Pristava
svet Vaške skupnosti Nadanje selo ima 3 člane, volilna enota obsega vas Nadanje selo
svet Vaške skupnosti Narin ima 5 članov, volilna enota obsega vas Narin
svet Vaške skupnosti Neverke ima 3 člane, volilna enota obsega vas Neverke
svet Vaške skupnosti Nova Sušica ima 3 člane, volilna enota obsega vas Nova Sušica
svet Vaške skupnosti Palčje ima 5 članov, volilna enota obsega vas Palčje
svet Vaške skupnosti Parje ima 3 člane, volilna enota obsega vas Parje
svet Vaške skupnosti Petelinje ima 5 članov, volilna enota obsega vas Petelinje
svet Trške skupnosti Pivka ima 7 članov, ki se volijo v 4 volilnih enotah:
1. Pivka Vzhod – voli 2 predstavnika in obsega sledeče območje:
Javorniška cesta
Kolodvorska cesta do hišne št. 35 ter št. 37, 39 in 41a
Kosovelova ulica
Pod Kerinom
Pod Zavrtnicami
Pot na Orlek
Pot k Studencu
Radohovska pot do vključno s št. 5
Snežniška cesta do vključno s št. 13
Tovarniška pot
Ulica 27. aprila
2. Pivka Zahod – voli 3 predstavnike in obsega sledeče območje:
Kettejeva ulica
Levstikova ulica
Murnova ulica
Postojnska ulica
Prečna ulica
Vilharjeva ulica
3. Hrastje – voli 1 predstavnika in obsega sledeče območje:
Pot nasipom
Pot na Kal
Kolodvorska cesta št. 36, 38, 40 ter 42 in do konca
4. Radohova vas – voli 1 predstavnika in obsega sledeče območje:
Pod Primožem
Radohovska pot od 6 do konca
Snežniška cesta od vključno 14 do konca
svet Vaške skupnosti Ribnica ima 3 člane, volilna enota obsega vas Ribnica
svet Vaške skupnosti Selce ima 5 članov, volilna enota obsega vas Selce
svet Vaške skupnosti Slovenska vas ima 3 člane, volilna enota obsega vas Slovenska vas
svet Vaške skupnosti Stara Sušica ima 3 člane, volilna enota obsega vas Stara Sušica
svet Vaške skupnosti Suhorje ima 3 člane, volilna enota obsega vas Suhorje
svet Vaške skupnosti Šmihel ima 3 člane, volilna enota obsega vas Šmihel
svet Vaške skupnosti Trnje ima 5 članov, volilna enota obsega vas Trnje
svet Vaške skupnosti Velika Pristava ima 3 člane, volilna enota obsega vas Velika Pristava
svet Vaške skupnosti Volče ima 3 člane, volilna enota obsega vas Volče
svet Vaške skupnosti Zagorje, ima 5 članov, ki se volijo v 2 volilnih enotah:
1. Zagorje – voli 4 predstavnike in obsega vas Zagorje
2. Šilentabor – voli 1 predstavnika in obsega vas Šilentabor.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-23/2014
Pivka, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.