Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vaških skupnosti Občine Pivka, stran 2768.

Na podlagi 18. in 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 51/10, 40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 23. seji dne 20. 3. 2014 seji sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vaških skupnosti Občine Pivka
1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o vaških skupnostih Občine Pivka (Uradni list RS, št. 52/96, 112/02, 63/07 in 95/09), in sicer tako, da se 7. člen odloka črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»V Občini Pivka so ožji deli občine naslednja naselja in območja: Buje, Čepno, Dolnja Košana, Drskovče, Gornja Košana, Gradec, Juršče, Kal, Klenik, Mala Pristava, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Ribnica, Selce, Slovenska vas, Stara Sušica, Suhorje, Šmihel, Trnje, Velika Pristava, Volče in Zagorje, ki združuje naselja Šilentabor in Zagorje.«
2. člen
Črta se besedilo prvega odstavka 11. člena odloka, in sicer nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Sveti ožjih delov občine imajo naslednje število članov:
– svet Vaške skupnosti Buje ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Čepno ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Dolnja Košana ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Drskovče ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Gornja Košana ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Gradec ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Juršče ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Kal ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Klenik ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Mala Pristava ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Nadanje selo ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Narin ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Neverke ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Nova Sušica ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Palčje ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Parje ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Petelinje ima 5 članov;
– svet Trške skupnosti Pivka ima 7 članov;
– svet Vaške skupnosti Ribnica ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Selce ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Slovenska vas ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Stara Sušica ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Suhorje ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Šmihel ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Trnje ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Velika Pristava ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Volče ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Zagorje ima 5 članov.«
3. člen
Te odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-23/2014
Pivka, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.