Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

915. Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, stran 2758.

Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) in 97. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 35. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice
1. člen
V Odloku o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Uradni list RS, št. 16/11, 42/12 in 47/13 – v nadaljevanju: Odlok) se besedilo prvega odstavka 4. člena črta in se nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi:
»Opravljanje gospodarske javne službe se izvaja na zemljiščih s parc. št. 902/53, parc. št. 902/54, parc. št. 902/92, parc. št. 902/93, parc. št. 902/94, parc. št. 902/114 in parc. št. 902/115, vse k.o. Jesenice.«
2. člen
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2014
Jesenice, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.