Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

908. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2014, stran 2751.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) in 13. člena Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 74/13) je Občinski svet Občine Dobje na 15. redni seji dne 28. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2014
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobje v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2014, oziroma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2014, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2013.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2013.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2013.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu, uporablja pa se od 1. aprila 2014 dalje.
Št. 410-0026/2014
Dobje, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.