Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

904. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno, stran 2749.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in 10. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 19. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Cerkno se imenujejo:
1. Julijana Mlakar, Gorenji Novaki 36, Cerkno – predsednica,
2. mag. Vanja Močnik Raspet, Pot na Zavrte 24, Cerkno – namestnica predsednice,
3. Ana Menegatti, Goriška cesta 39, Cerkno – članica,
4. Metoda Bavcon, Bevkova ulica 2a, Cerkno – namestnica,
5. Špela Platiše, Mostaniška cesta 40, Cerkno – članica,
6. Nika Dakskobler, Gorenjska cesta 27, Cerkno – namestnica,
7. Jerca Prezelj, Zakriž 4b, Cerkno – članica,
8. Damjana Čadež, Podlanišče 13a, Cerkno – namestnica.
2. člen
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 34/10).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0002/2014-1
Cerkno, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.