Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

894. Sklep o razveljavitvi Sklepa o podrobnejših pravilih o merilih za obravnavo oseb kot dobro poučenih vlagateljev in o podrobnejših pravilih o vodenju registra dobro poučenih vlagateljev, dostopu do podatkov in izdajanju potrdil o osebah, vpisanih v tem registru, stran 2723.

Na podlagi 48. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o razveljavitvi Sklepa o podrobnejših pravilih o merilih za obravnavo oseb kot dobro poučenih vlagateljev in o podrobnejših pravilih o vodenju registra dobro poučenih vlagateljev, dostopu do podatkov in izdajanju potrdil o osebah, vpisanih v tem registru
1. člen
Razveljavi se Sklep o podrobnejših pravilih o merilih za obravnavo oseb kot dobro poučenih vlagateljev in o podrobnejših pravilih o vodenju registra dobro poučenih vlagateljev, dostopu do podatkov in izdajanju potrdil o osebah, vpisanih v tem registru (Uradni list RS, št. 18/08).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2014-1
Ljubljana, dne 1. aprila 2014
EVA 2014-1611-0022
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.