Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014

Kazalo

716. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, stran 2373.

Na podlagi prvega odstavka 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ – 1 in 107/13 – odl. US) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 25. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
1. člen
V Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 25/13) se v 3. členu znesek »6,45« nadomesti z zneskom »6,38«.
2. člen
V prvem in drugem odstavku 4. člena se znesek »9,64« nadomesti z zneskom »9,54«.
3. člen
V 5. členu se znesek »9,64« nadomesti z zneskom »9,54«.
4. člen
V 6. členu se znesek »12,85« nadomesti z zneskom »12,72«.
5. člen
V 7. členu se znesek »32,17« nadomesti z zneskom »31,85«.
6. člen
V 8. členu se znesek »160,85« nadomesti z zneskom »159,25« ter znesek »13,40« z zneskom »13,26«.
7. člen
V 9. členu se znesek »3,21« nadomesti z zneskom »3,17«.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2014.
Št. 9000-4/2014/2-4
Ljubljana, dne 25. februarja 2014
EVA 2014-2611-0016
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Milan Utroša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost