Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014

Kazalo

695. Ukaz o imenovanju predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, stran 2342.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I – UZIU, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) in šestega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) izdajam
U K A Z
o imenovanju predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
I.
Za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije z dnem 31. 3. 2014 imenujem Borisa Štefaneca.
II.
Boris Štefanec nastopi šestletni mandat z dnem imenovanja.
Št. 003-03-2/2014-84
Ljubljana, dne 6. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije