Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Kazalo

500. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 1702.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 40/12 - ZUJF in 46/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13 in 108/13) se v Prilogi I za vrstico:
»
+---------+---------------------------------+-------------+-----+
|B017101 |Urad za makroekonomske analize  |direktor VS | 58 |
|     |in razvoj (UMAR)         |       |   |
+---------+---------------------------------+-------------+-----+
                                «
doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+---------+---------------------------------+-------------+-----+
|B017101 |Služba Vlade Republike Slovenije |direktor VS | 58 |
|     |za razvoj            |       |   |
|     |in evropsko kohezijsko politiko |       |   |
|     |(SVREKP)             |       |   |
+---------+---------------------------------+-------------+-----+
                                «.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-6/2014
Ljubljana, dne 27. februarja 2014
EVA 2014-1711-0043
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica