Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Kazalo

489. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škocjan, stran 1646.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in dopolnitve) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 25. redni seji dne 18. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škocjan
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Škocjan in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji znotraj občine in med naselji v občini in naselji v drugih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v Občini Škocjan, v naseljih občine in med naselji so:
6. člen
Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Škocjan znaša 115.283 m.
7. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škocjan, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. in 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2013-282(507) z dne 9. 10. 2013.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 2/11).
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0008/2014
Škocjan, dne 18. februarja 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.