Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

286. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice, stran 962.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice UPB (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šmarješke Toplice je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 28. redni seji dne 23. 12. 2013 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P
o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
I.
Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2014.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2014.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2014 za vse uporabnike:
+-----------------------------+----------------+----------------+
|   Oskrba s pitno vodo   |  Cena v EUR  |Cena v EUR z 9,5|
|               |        |   % DDV   |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Omrežnina na mesec      |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 20  |     10,2318|     11,2038|
|faktor 1           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 25  |     30,6954|     33,6115|
|faktor 3           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 40  |    102,3180|    112,0382|
|faktor 10          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 50  |    153,4770|    168,0573|
|faktor 15          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 80  |    511,5900|    560,1911|
|faktor 50          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 100 |   1.023,1800|   1.120,3821|
|faktor 100          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 150 |   2.046,3600|   2.240,7642|
|faktor 200          |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Vodarina v m3        |     0,8401|     0,9199|
+-----------------------------+----------------+----------------+
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Odvajanje odpadnih voda   |  Cena v EUR  |Cena v EUR z 9,5|
|               |        |   % DDV   |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Omrežnina na mesec      |        |        |
|OMREŽNINA priključ ka DN 20 |     5,8370|     6,3915|
|faktor 1           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 25  |     17,5110|     19,1745|
|faktor 3           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 40  |     58,3700|     63,9152|
|faktor 10          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 50  |     87,5550|     95,8727|
|faktor 15          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 80  |    291,8500|    319,5758|
|faktor 50          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 100 |    583,7000|    639,1515|
|faktor 100          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 150 |   1.167,4000|   1.278,3030|
|faktor 200          |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Stroški izvajanja storitve v |     0,1791|     0,1961|
|m3              |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:
+-----------------------------+-----------------+---------------+
|Čiščenje odpadnih voda    |  Cena v EUR  | Cena v EUR z |
|               |         |  9,5 % DDV  |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
|Omrežnina na mesec      |         |        |
|OMREŽNINA priključ ka DN 20 |      7,7114|     8,4440|
|faktor 1           |         |        |
|OMREŽNINA priključka DN 25  |     23,1342|    25,3319|
|faktor 3           |         |        |
|OMREŽNINA priključka DN 40  |     77,1140|    84,4398|
|faktor 10          |         |        |
|OMREŽNINA priključka DN 50  |     115,6710|    126,6597|
|faktor 15          |         |        |
|OMREŽNINA priključka DN 80  |     385,5700|    422,1992|
|faktor 50          |         |        |
|OMREŽNINA priključka DN 100 |     771,1400|    844,3983|
|faktor 100          |         |        |
|OMREŽNINA priključka DN 150 |    1.542,2800|   1.688,7966|
|faktor 200          |         |        |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
|Stroški izvajanja storitve v |      1,3018|     1,4255|
|m3              |         |        |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2014 za vse uporabnike:
+------------------------------+----------------+---------------+
|Zbiranje in odvoz komunalnih |  Cena v EUR  | Cena v EUR z |
|in bioloških odpadkov     |        |  9,5 % DDV  |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Strošek javne infrastrukture |     0,0050|     0,0055|
|na kg             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Stroški izvajanja storitve na |     0,0684|     0,0749|
|kg              |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|SKUPAJ za kg         |     0,0734|     0,0804|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Strošek javne infrastrukture |     0,3586|     0,3927|
|na m3             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Stroški izvajanja storitve na |     4,9358|     5,4047|
|m3              |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|SKUPAJ za m3         |     5,2944|     5,7974|
+------------------------------+----------------+---------------+
Št. 354-0063/2013
Šmarjeta, dne 23. decembra 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.