Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

279. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja, stran 929.

Na podlagi določb 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradne objave, št. 30/07 in 53/10) in 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13 in 101/13 – ZDavNepr, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Postojna na 12. dopisni seji dne 27. 1. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja
1.
Na območju Občine Postojna se določi kot javna infrastruktura:
a) na področju zdravstvenega in socialnega varstva sledeče nepremičnine, ki so namenjene opravljanju te dejavnosti:
+--------------+-----------------+----------------+-------------+
|   NAZIV  |   NASLOV   | PARC. ŠT. TER |  ID ZNAK  |
|       |         |   K.O.   |       |
+--------------+-----------------+----------------+-------------+
| Zdravstveni | Prečna ulica 2, | 2927/1, k.o. |2490-2927/1-0|
|dom dr. Franca| 6230 Postojna | 2490 Postojna, |       |
|  Ambrožiča |         | v deležu do  |       |
|       |         | 1407/2000-in |       |
+--------------+-----------------+----------------+-------------+
|  Prostori  |         | 2671/10, k.o. |2490-2671/10-|
|  župnijske |         | 2490 Postojna |   0   |
|  Karitas  |         |        |       |
|  Postojna  |         |        |       |
+--------------+-----------------+----------------+-------------+
|  Skladišče | Raubarkomanda | 1693/2, k.o. |2471-1693/2-0|
|  župnijske |   23, 6230  | 2471 Kačja vas |       |
|  Karitas  |   Postojna  |        |       |
|  Postojna  |         |        |       |
+--------------+-----------------+----------------+-------------+
b) na področju vzgoje in izobraževanja, osnovnošolskega izobraževanja ter predšolske vzgoje sledeče nepremičnine, ki so namenjene opravljanju teh dejavnosti:
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|   NAZIV   |   NASLOV   | PARC. ŠT. TER |  ID ZNAK  |
|        |        |   K.O.   |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|  OŠ Antona  |  Cesta na  | 2893/0, k.o. | 2490-2893/0-0|
|  Globočnika |  Kremenco 2, | 2490 Postojna |       |
|        | 6230 Postojna |        |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        |        | 2894/0, k.o. | 2490-2894/0-0|
|        |        | 2490 Postojna |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        | Podružnična OŠ | 3031/4, k.o. | 2473-3031/4-0|
|        |Studeno, Studeno| 2473 Studeno |       |
|        |  68, 6230  |        |       |
|        |  Postojna  |        |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        | Podružnična OŠ |12/7, k.o. 2474| 2474-12/7-0 |
|        |Bukovje, Bukovje|  Bukovje  |       |
|        |4, 6230 Postojna|        |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        | Podružnična OŠ | 1620/7, k.o. | 2471-1620/7-0|
|        |Planina, Planina| 2471 Kačja vas|       |
|        |  152, 6232  |        |       |
|        |   Planina  |        |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
| OŠ Prestranek | Ulica 25. maja | 4763/1, k.o. | 2492-4763/1-0|
|        |   14a,   | 2492 Slavina |       |
|        | 6258 Prestranek|        |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
| OŠ Miroslava |  Trg padlih  | 1527/8, k.o. | 2490-1527/8-0|
|  Vilharja  |  borcev 1a,  | 2490 Postojna |       |
|        | 6230 Postojna |        |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        | Podružnična OŠ |49/9, k.o. 2484| 2484-49/9-0 |
|        |  Hruševje,  |  Hruševje  |       |
|        | Hruševje 90, |        |       |
|        | 6225 Hruševje |        |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        |        |50/5, k.o. 2484| 2484-50/5-0 |
|        |        |  Hruševje  |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        |        |53/7, k.o. 2484| 2484-53/7-0 |
|        |        |  Hruševje  |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        |        |53/9, k.o. 2484| 2484-53/9-0 |
|        |        |  Hruševje  |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        |        | 50/19, k.o. | 2484-50/19-0 |
|        |        | 2484 Hruševje |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        |        |53/8, k.o. 2484| 2484-53/8-0 |
|        |        |  Hruševje  |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        |        |50/7, k.o. 2484| 2484-50/7-0 |
|        |        |  Hruševje  |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
| Zavod Znanje |  Ljubljanska | 2990/0, k.o. | 2490-2990/0-0|
|  Postojna  |  cesta 2,  | 2490 Postojna |       |
|        | 6230 Postojna |        |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
| Vrtec Postojna|  Cesta na  | 3252/1, k.o. | 2490-3252/1-0|
|        |  Kremenco 4, | 2490 Postojna |       |
|        | 6230 Postojna |        |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        |  Dislocirana | 3211/0, k.o. | 2490-3211/0-0|
|        | enota Zmajček, | 2490 Postojna |       |
|        |  Gregorčičev |        |       |
|        |  drevored 8, |        |       |
|        | 6230 Postojna |        |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        |  Dislocirana | 108/4, k.o. | 2490-108/4-0 |
|        | enota Škratek, | 2490 Postojna |       |
|        |Vilharjeva ulica|        |       |
|        |  14, 6230  |        |       |
|        |  Postojna  |        |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
|        |        | 1570/4, k.o. | 2490-1570/4-0|
|        |        | 2490 Postojna |       |
+---------------+----------------+---------------+--------------+
2.
Pri nepremičninah iz a) točke tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javno dobro – javna infrastruktura na področju zdravstvenega in socialnega varstva, pri nepremičninah iz točke b) pa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javno dobro – javna infrastruktura na področju vzgoje in izobraževanja.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 47802-1/2014-2
Postojna, dne 27. januarja 2014
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.