Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

278. Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 928.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. 1. 2014 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu v višini 16,57 EUR za efektivno uro.
2.
Za uporabnike storitve socialna oskrba na domu je cena:
– za uro socialne oskrbe na domu 3,90 EUR.
Cena ure socialne oskrbe na domu, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %, samo za stroške dela.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 2. 2014.
Št. 122-58/2013-11
Nova Gorica, dne 23. januarja 2014
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.