Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

277. Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica, stran 928.

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. 1. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12) se v drugem odstavku 51. člena stavek »Objekt je lahko samo v eni enoti urejanja prostora.«, nadomesti s stavkom »V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora, veljajo za gradnjo objekta določila tiste enote urejanja prostora, v kateri leži večji del parcele objekta.«.
2. člen
V 108. členu se oznaka enote urejanja prostora »NG-44/01« nadomesti z oznako »NG-44/04«.
3. člen
V 108. členu se oznaka enote urejanja prostora »NG-44/04« nadomesti z oznako »NG-44/01«.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-8/2006-613
Nova Gorica, dne 23. januarja 2014
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.