Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

274. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice, stran 916.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 69. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. 1. 2014 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
1.
Sprejme se obvezna razlaga 35.e člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradne objave, št. 1/00, 10/02, 15/02, in Uradni list RS, št. 121/04, 3/06, 57/06 – popravek, 39/06 – obvezna razlaga, 21/08 – odločba US, 113/08 – obvezna razlaga, 77/09 – obvezna razlaga, 109/09 – obvezna razlaga) (v nadaljevanju: odlok), ki se glasi:
»Pojem stanovanjska hiša v mestnem okolju gre razumeti tako, da je to samostojno stoječa individualna hiša in stavba, ki samostojno stoji na zemljišču in po svojem osnovnem načinu gradnje ni večstanovanjska stavba (npr. blok, stolpnica).«
2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
3.
Obvezno razlago se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-13/00-320
Nova Gorica, dne 23. januarja 2014
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Mitja Trtnik l.r.