Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

265. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Jesenice, stran 904.

Na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 152. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 33. seji dne 30. 1. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Jesenice
1. člen
S spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), določa Občina Jesenice spremembe območja krajevnih skupnosti, spremembe števila krajevnih skupnosti in spremembe števila članov predstavniškega organa krajevnih skupnosti.
2. člen
Prvi odstavek 57. člena (ustanovitev in funkcija krajevnih skupnosti) se spremeni, tako, da se glasi:
»Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. To so krajevne skupnosti Blejska Dobrava, Hrušica, Plavž, Planina pod Golico, Podmežakla, Sava, Slovenski Javornik – Koroška Bela. Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.«
3. člen
Prvi odstavek 63. člena Statuta Občine Jesenice (svet krajevne skupnosti) se spremeni, tako, da se glasi:
»Predstavniški organ krajevne skupnosti je Svet krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti ima 7 članov, razen Svet krajevne skupnosti Plavž, ki ima 9 članov.«
4. člen
Spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi. Uporabljati se začnejo po izvedenih lokalnih volitvah v letu 2014.
Št. 007-23/2013
Jesenice, dne 30. januarja 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.