Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

256. Pravilnik o spremembah Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, stran 889.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF, 63/13) in drugega odstavka 24. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/08 in 68/13), po predhodnem soglasju ministra za kulturo, je Svet Javne agencije za knjigo Republike Slovenije na 2. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija ima tri strokovne komisije, in sicer:
– strokovno komisijo za knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja in humanistike,
– strokovno komisijo za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture,
– strokovno komisijo za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike.«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se v prvem stavku črta beseda », znanstvenikov«.
3. člen
V tretji alinei 6. člena se črta besedilo », ukrepe znanstvene politike«.
4. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Člani strokovne komisije imajo pravico do izplačila nadomestila za avtorsko delo in povračila potnih stroškov v zvezi z opravljanjem dela strokovne komisije.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sklep o določitvi višine nadomestila za avtorsko delo ter načinu določitve povračila potnih stroškov članom strokovnih komisij sprejme svet agencija na predlog direktorja agencije.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-3/2013/5
Ljubljana, dne 19. decembra 2013
EVA 2014-3340-0008
Jani Virk l.r.
Predsednik Sveta
Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije