Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

252. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Ustanova fundacija Robin Hud, stran 884.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova fundacija Robin Hud, naslednjo
O D L O Č B O
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom “USTANOVA FUNDACIJA ROBIN HUD”, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 302/13 z dne 4. 4. 2013 in dodatku št. 1 k aktu o ustanovitvi z opr. št. SV 410/13 z dne 21. 5. 2013, pri notarki Nani Povšič Ružić, Kajuhova ulica 34, 6310 Izola, s katerimi so ustanovitelji:
– Taja Benčič Ribarič, rojena 9. 11. 1978, stanujoča Bevkova ulica 26, Ankaran,
– Nurija Dedić, rojen 2. 1. 1965, stanujoč Oljčna pot 63, Koper,
– Adriana Radaković, rojena 21. 10. 1972, stanujoča Gračišče 3g, Gračišče in
– Elvis Ražman, rojen 9. 1. 1970, stanujoč Rožna ulica 27, Hrpelje,
ustanovili ustanovo:
– z imenom: USTANOVA FUNDACIJA ROBIN HUD,
– s sedežem: Gračišče 3g, 6272 Gračišče.
2. Namen ustanove je dobrodelen in trajen. Fundacija ja ustanovljena za področje oblikovanja varovalnih in zdravju naklonjenih pogojev družinam v primežu krize, ki temeljijo na zdravstveni, socialni preventivi, vzgoji, izobraževanju, interesnih dejavnosti, športu in prostem času.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 200 eurov.
4. Člani prve uprave so:
– Nurija Dedić, Oljčna pot 63, Koper,
– Adriana Radaković, Gračišče 3g, Gračišče,
– Elvis Ražman, Rožna ulica 27, Hrpelje.
5. Skladno z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-3/2013
Ljubljana, dne 19. decembra 2013
EVA 2013-2611-0074
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti