Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

251. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2013, stran 884.

Za izvrševanje prvega odstavka 54.a, prvega odstavka 54.b in prvega odstavka 54.č člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) in na podlagi drugega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06, 12/07, 3/09, 109/12 – ZTro-M in 21/13) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 72/13 in 93/13) minister za finance objavlja
P O V P R E Č N I Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2013
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) je za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013 znašal 406,64 eurov na 1000 litrov.
Št. 007-5/2014/6
Ljubljana, dne 3. februarja 2014
EVA 2014-1611-0002
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance