Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

247. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park, stran 880.

Na podlagi 36. člena in drugega odstavka 38. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11) se prvi odstavek 18. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu druge stopnje;
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let vodstvenih izkušenj;
– pozna področja dela zavoda;
– ima osnovno raven znanja angleškega ali nemškega jezika;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– je državljan Republike Slovenije.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Zavod uskladi svoje akte s tem sklepom najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-1/2014
Ljubljana, dne 6. februarja 2014
EVA 2013-2330-0196
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica