Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

245. Uredba o spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka, stran 877.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka
1. člen
V Uredbi o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 24/05 in 92/07) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktiv 73/239/EGS, 74/557/EGS in 2002/83/ES na področju okolja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 368)« nadomesti z besedilom »Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193)«.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2014
Ljubljana, dne 6. februarja 2014
EVA 2013-2330-0209
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
PRILOGA:

'Priloga 2 

Zgornje meje emisij za SO(2), NO(x) in VOC, izražene v 1.000 ton:

+-----+-----+-----+----+
|     |SO(2)|NO(x)| VOC|
+-----+-----+-----+----+  
|ES 28|7902 |8267 |7675| 
+-----+-----+-----+----+'

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti