Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014

Kazalo

175. Odredba o spremembi izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik varovanja, stran 548.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o spremembi izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik varovanja
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 144. seji, dne 22. 11. 2013 minister, pristojen za izobraževanje, sprejme spremembo izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik varovanja, sprejetim s Pravilnikom o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Uradni list RS, št. 53/08) in spremenjenim z Odredbo o spremembi izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik varovanja (Uradni list RS, št. 110/10).
2. člen
(1) Spremenjen izobraževalni program iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Spremenjen izobraževalni programi iz prejšnjega člena se začne uporabljati s šolskim letom 2014/2015.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-7/2014
Ljubljana, dne 13. januarja 2014
EVA 2014-3330-0003
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost