Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

P 104/2013 Os-3766/13 , Stran 2912
P 104/2013 Os-3766/13
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke dr. Tomislava Đorđević, Paunoviči 8a, Adlešiči, ki ga zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper toženo stranko: 1. Steva Vrlinič, Paunoviči 6, Adlešiči, in 2. neznani in neznano kje bivajoči dediči nekdanjih članov Vidnjevič zadruge, Paunoviči 4, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja pcto 1.500,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 19. 8. 2013 postavilo začasnega zastopnika neznanim in neznano kje bivajočim dedičem nekdanjih članov Vidnjevič zadruge. Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal drugo toženo stranko neznane in neznano kje bivajoče dediče nekdanjih članov Vidnjevič zadruge do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 19. 8. 2013

AAA Zlata odličnost