Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

SV 292/2013 Ob-3956/13 , Stran 2910
SV 292/2013 Ob-3956/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Staše Lepej iz Zagorja ob Savi, opr. št. SV 292/2013 z dne 2. 10. 2013, je nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: ½ stanovanja – posamezni del stavbe številka 2 v stavbi št. 2245, k.o. 1871, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Trbovljah, Vodenska c. 29, stoječe na parc. št. 1471/5, k.o. 1871 Trbovlje, last Ahmeta Hamidovića, stan. Trbovlje, Vodenska c. 29, zastavljeno s hipoteko na podlagi posojilne pogodbe z dne 2. 10. 2013, za zavarovanje terjatve v višini 11.400,00 EUR, brez obresti, z zapadlostjo zadnjega obroka v plačilo dne 20. 10. 2019, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti posamezne terjatve v plačilo do dokončnega plačila ter vsemi pripadki in stroški, ki bi jih imel upnik z uveljavljanjem vračila terjatve, z možnostojo odpoklica terjatve ter zaznambo neposredne izvršljivosti terjatve, vse v korist: Jože Remškar, stan. 1413 Čemšenik, Brezje 2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti