Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Št. 322-30/2013-2 Ob-3959/13 , Stran 2903
Št. 322-30/2013-2 Ob-3959/13
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/11 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe) ter Pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/11) Mestna občina Nova Gorica objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prostora (šotor) za izvedbo gostinskih storitev v času decembrskega dogajanja v Novi Gorici
Mestna občina Nova Gorica zbira ponudbe za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev za čas trajanja prireditev Nova Gorica – Novoletna doživetja. Prireditve bodo organizirane v terminu 25. 12. 2013 do 1. 1. 2014 pod šotorom dimenzij 20 x 65 m, ki bo postavljen na Kidričevi ulici (od krožišča z Ul. Tolminskih puntarjev do vhoda na parkirišče pred stavbo mestne hiše). Pogoji: – Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe ter društva s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, ki imajo vsa zakonsko predpisana dovoljenja in soglasja za izvajanje gostinske dejavnosti. – Postavitev primerne infrastrukture potrebne za izvajanje ponujene dejavnosti. – Zagotovitev ponudbe hrane in pijače primerne množičnim prireditvam. – Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiranega TRR. Ponudba mora vsebovati: – Predstavitev ponudnika in reference. – Skico umestitve opreme v prostor ter podrobnejšo predstavitev uporabljene opreme. – Predlog ponudbe hrane in pijače s cenikom. – Višino ponujene najemnine, ki ne sme biti nižja od 2.730,00 EUR. Merilo za izbiro ponudnika je višina ponujene najemnine. Vloge se oddajo osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev v času decembrskega dogajanja v Novi Gorici – Ne odpiraj«. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 28. 10. 2013 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, I. nadstropje). Sklep o izbiri bo ponudnikom vročen v roku 8 dni po odpiranju ponudb. Na podlagi sklepa o izbiri bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba o izvajanju gostinske dejavnosti. Informacije o javnem zbiranju ponudb: javno zbiranje ponudb bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si ter v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 18. 10. 2013. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko dobite na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v pisarni št. 4/I, na tel. 05/33-50-104 ali pa pošljete vprašanja na e-naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti