Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Št. 33/2013 Ob-3976/13 , Stran 2891
Št. 33/2013 Ob-3976/13
Svet zavoda OŠ Toneta Tomšiča Knežak, Knežak 147a, 6253 Knežak, na podlagi sklepa Sveta zavoda OŠ Toneta Tomšiča Knežak, št. 1/6 z dne 25. 9. 2013 razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela je 1. 3. 2014. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) in programom vodenja zavoda, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Toneta Tomšiča Knežak, Knežak 147a, 6253 Knežak, z oznako ’’Prijava na razpis ravnatelja’’. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Toneta Tomšiča Knežak

AAA Zlata odličnost