Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Št. 001-03/13-24/2 Ob-3942/13 , Stran 2886
Št. 001-03/13-24/2 Ob-3942/13
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: premičnina, rabljeno osebno vozilo Renault, tip Laguna Dynamique 2,0 dCi, z registrsko oznako LJ CA-908, številka šasije VF1BT1K0640220485, inventarna številka 10025399, leto izdelave 2008, prevoženih 52.379 km*, s pripadajočimi štirimi zimskimi pnevmatikami in letno vinjeto 2013, vozilo je v dobrem voznem stanju. * prevoženi km so podani s stanjem na dan 19. 9. 2013. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: Prodaja premičnine iz 2. točke se izvede po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) se sklene prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena je 6.600,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR. 5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana. 6. Čas javne dražbe: v torek, 5. 11. 2013, z začetkom ob 13. uri. 7. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. 8. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe Pred začetkom javne dražbe morajo dražitelji plačati varščino v višini 10% izklicne cene, to je 660,00 EUR, in sicer na transakcijski račun Državnega zbora: 0110 0637 0121 177, sklic na št. 12114-7201001-00120213 odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, z obvezno navedbo namena nakazila »Javna dražba – Renault Laguna«. Plačilo varščine se pred začetkom javne dražbe izkaže s potrdilom o vplačani varščini, kar se šteje za dano ponudbo za posamično premičnino najmanj po izklicni ceni, s katero dražitelji sprejmejo obveznost, da pristopijo k dražbi. V primeru odstopa od dražbe varščina zapade v korist Proračuna Republike Slovenije. Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju posamične premičnine se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi. 9. Ogled predmeta javne dražbe Ogled premičnine, ki je predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo (cenitveno poročilo), bo možen v četrtek, 24. 10. 2013 in na dan javne dražbe, od 9. do 12. ure. Vsi, ki so zainteresirani za ogled, se v navedenem terminu zglasijo na recepciji Državnega zbora, na Šubičevi 4, Ljubljana. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri Ivu Paalu, tel. 01/478-97-12 ali GSM št. 041/680-212, vsak delovni dan, med 9. in 11. uro; e-pošta: ivo.paal@dz-rs.si. 10. Objava javne dražbe s podrobnejšimi informacijami in pravili javne dražbe je dostopna na spletu organizatorja javne dražbe: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/
Republika Slovenija Državni zbor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti