Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Ig 3298/2006 Os-1990/13 , Stran 2036
Ig 3298/2006 Os-1990/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, proti dolžniku: (prej Felice d.o.o., Središka 16, Ljubljana); Nikša Franić, Puštal 83, Škofja Loka; Alenka Gaberšek, Trebinjska ul. 9 (naslov po CRP), Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Peter Tanko, Škrabčev trg 54, Ribnica, zaradi izterjave 2.474,55 EUR, sklenilo: dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Peter Tanko, Škrabčev trg 54, 1310 Ribnica. Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 19. 7. 2012

AAA Zlata odličnost