Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 5. 7. 2013

Kazalo

Št. 301135-80-80080 Ob-3048/13 , Stran 2017
Št. 301135-80-80080 Ob-3048/13
Upravni odbor Kmetijskega inštituta Slovenije, na podlagi drugega odstavka 10. člena Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 47/11), objavlja javni razpis za prosto delovno mesto direktor Kmetijskega inštituta Slovenije. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja pet let. Za zasedbo delovnega mesta direktorja mora kandidat poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Sklepom o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod in Statutom Kmetijskega inštituta Slovenije: – doktorat bioloških ali biotehniških znanosti, – izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih, – izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje. Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti predlog programa dela in vodenja Kmetijskega inštituta Slovenije, ki ga kandidat pripravi na podlagi gradiva, dostopnega v tajništvu Kmetijskega inštituta. Glede na zgoraj navedene pogoje, morajo kandidati k prijavi priložiti: – predlog programa dela in vodenja Kmetijskega inštituta Slovenije za mandatno obdobje, – življenjepis, – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – izpis bibliografije. Od kandidatov pričakujemo, da se bodo predstavili na seji upravnega odbora Instituta in podali vizijo dela in razvoja Inštituta v naslednjih petih letih. Strokovno usposobljenost kandidatov bomo presojali na podlagi dokazil priloženih k prijavi in na podlagi razgovora s kandidati. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in predlogom programa dela in vodenja Kmetijskega inštituta Slovenije za mandatno obdobje sprejemamo na naslovu: Kmetijski inštitut Slovenije (kadrovska služba), Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana s pripisom »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Rok za prijavo je 15 dni in začne teči dan po objavi javnega razpisa. V izbirnem postopku bodo upoštevane samo popolne vloge. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa. V besedilu zapisani izrazi v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Kmetijski inštitut Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti