Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

, Stran 1934
Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Kam`n Boštjan Kamenarič s.p., Rusjanov trg 4, Ljubljana, licenco, št. 011963/004, za vozilo peugeot expert / 2.0 / HDI L2, reg. št. LJ 17-6UE, serijska št. O1022282, izdana 13. 8. 2008, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije. gnm-331417 Benedik Mateja, Selca 23, Selca, študentsko izkaznico, št. 01005242, izdala Pedagoška fakulteta, izdana na ime Miklavčič Mateja. gnr-331408 Bernik Borut, Zvonarska 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 4688, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo. gnq-331430 Bider Petelin Ivanka, Gorenja Brezovica 15, Preserje, študentsko izkaznico, št. 01011726, izdala Pedagoška fakulteta. gnr-331429 Cvet Mateja, Ulica Hermana Potočnika 35, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01007239, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana, izdana na ime Terselič Mateja. gnl-331439 EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500036624000, za voznika Andreja Kamnikar. gnz-331446 EVIAN d.o.o., Stegne 21C, Ljubljana, taksi nalepko, št. licence 0004457/05928/676/003, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gny-331451 Fidel Marijana, Sušak 3A, Jelšane, študentsko izkaznico, št. 01006555, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gnq-331409 Frančešević Mario, Ulica Juleta Gabrovška 23, Kranj, študentsko izkaznico, št. 19361350, izdala Ekonomska fakulteta. gnw-331424 Godler Tomaž, Loška cesta 16A, Log pri Brezovici, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027075010, izdajatelj Cetis d.d. gnp-331447 Grozde Domen, Šuligojeva cesta 11, Šmarje - SAP, študentsko izkaznico, št. 23070380, izdala Fakulteta za strojništvo. gnb-331420 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05 in 55/11), neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Janez Štrovs, univ. dipl. inž. grad., IZS G-1555; in izkaznice: št. izkaznice 50895 z veljavnostjo do 31. 1. 2017; št. izkaznice 48839 z veljavnostjo do 30. 6. 2016. Ob-2971/13 Jernejc Andrej, Šenturška Gora 21B, Cerklje na Gorenjskem, certifikat za NPK za voznika v cestnem prometu, št. 2962/2008, izdan 3. 11. 2008. gnm-331438 Lah Marko, Kunaverjeva ulica 3, Ljubljana, potrdila o opravljenem preizkusu znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov z dne 25. 10. 2011, zap. št. 3478, izdajatelj ZDU - GIZ. gnp-331435 Ložej Blaž, Sejmiška pot 10, Sežana, študentsko izkaznico, št. 63040238, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnr-331458 Malusic d.o.o., Šmartinska cesta 28, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030401002, za Nedeljka Zečić, izdajatelj Cetis. gnz-331421 MV MINOV k.d., Betonova ulica 13A, Kranj, licenci za vozilo LJ-DZ-257, renault espace / 1.9 DTS, št. 001/1019115; KP-J1-224, ford focus / wagon 1.8, št. 002/1019116, izdani 26. 4. 2011, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije. gnh-331418 Poljanec Andreja, Dvor 12, Ljubljana - Šentvid, potrdilo strokovnega izpita iz šolstva, št. 164-1590/2003, izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, leta 2003. gnz-331450 Pucelj Bojan, Ornuška vas 1, Trebelno, študentsko izkaznico, št. 19502674, izdala Univerza v Ljubljani. gnp-331456 Sašo Lamovšek s.p., Sava 53, Sava, licenco skupnosti, številka 009818, z veljavnostjo do 30. 6. 2014. gnp-331406 SU-MI DDM d.o.o., Štihova ulica 13, Ljubljana, taxi nalepko za vozilo, številka 0004451/05923/674/006, izdana 28. 1. 2013, izdajateljica GZS. gny-331459 Terlikar Aleš, Ivana Suliča 10C, Šempeter pri Gorici, certifikat Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, veljaven od 6. 12. 2006, izdajateljica Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, številka C 1821, izdan leta 2006. gnx-331448 Upravna enota Ormož, davčna številka 61241202, s sedežem v Ormožu, Ptujska cesta 6, žige z vsebino: okrogli žig s premerom 20 mm, z grbom Republike Slovenije v sredini, obrobljen z enim krogom, v zgornjem delu zunanjega roba je napis Republika Slovenija, v notranjem krogu je napis Upravna enota, pod grbom je številka 4, v spodnjem delu, pod številko, je napis Ormož; okrogli žig s premerom 20 mm, z grbom Republike Slovenije v sredini, obrobljen z enim krogom, v zgornjem delu zunanjega roba je napis Republika Slovenija, v notranjem krogu je napis Upravna enota, pod grbom je številka 5, v spodnjem delu, pod številko, je napis Ormož; okrogli žig s premerom 20 mm, z grbom Republike Slovenije v sredini, obrobljen z enim krogom, v zgornjem delu zunanjega roba je napis Republika Slovenija, v notranjem krogu je napis Upravna enota, pod grbom je številka 15, v spodnjem delu, pod številko, je napis Ormož. Ob-2944/13 Volavšek Nina, Pot na Gradišče 14, Ljubljana - Šentvid, študentsko izkaznico, št. 19560222, izdala Ekonomska fakulteta. gnx-331423

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti