Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

VL 23938/2013 Os-2863/13 , Stran 1930
VL 23938/2013 Os-2863/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: dr. Iztok Žitko, Ažmanova ulica 30, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Marija Jeraj, Malejeva ulica 12, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Špela Rozin-Mujezinovič, Lotričeva ulica 8, LJUBLJANA, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Matej Brlec, Ribenska cesta 1, Bled, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Marjanca Faganel, Tavčarjeva ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Špela Videčnik, Tavčarjeva ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Rok Oman, Tavčarjeva ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Franc Dolžan, Tavčarjeva ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Ofis arhitekti d.o.o., Beethovnova ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Mojca Smole, Vrtača 5A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Veronika Šarec, Ziherlova ulica 38, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Marjeta Smole, Glinškova ploščad 11, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Eping d.o.o., Tavčarjeva ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Eva Helena Zver, Vogelna ulica 4, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, LJUBLJANA; Vinko Mrzljak, Ulica 28. maja 7, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Grobovšek Vesna Smole, Dalmatinova ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Planum-Športing, d.o.o., Tavčarjeva ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Miroslava Olič, Racovnik 50A, Železniki, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Aleksander Perdan, Ulica Metoda Mikuža 8, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Roman Uranjek, Tavčarjeva ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana; Marija Steele, Tavčarjeva ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, proti dolžniku: Saša Ipavic, Via Masagno 36, Lugano, Švica, ki ga zastopa odv. Peter Železen, Posavskega ulica 22, Ljubljana, zaradi izterjave 1.106,88 EUR, sklenilo: dolžniku Sašu Ipavic, Via Masagno 36, Lugano, Švica se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Peter Železen, Posavskega ulica 22, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 5. 2013

AAA Zlata odličnost