Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

P 81/2012 Os-2812/13 , Stran 1929
P 81/2012 Os-2812/13
Okrajno sodišče v Grosupljem je po sodnici mag. Sonji Ilovar Gradišar, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Halim Bektešević, Mire Miheličeve 22, Ljubljana in 2. Rafet Bektešević, Ljubljanska 106, Šmarje Sap, ki ju zastopa Vlasta Polak, odvetnica v Ivančni Gorici, zoper toženo stranko: Srečko Čamernik, Dragomerska 60, Brezovica, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine, toženi stranki Srečku Čamerniku, postavilo začasnega zastopnika Uroša Mikliča, Dunajska 152, odvetnika iz Ljubljane. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem dne 24. 4. 2013

AAA Zlata odličnost