Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

P 72/2013 Os-2838/13 , Stran 1929
P 72/2013 Os-2838/13
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Ivana Starešinič, Vinica 66, p. Vinica, ki ga zastopa Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Gregoraš Jožefu, z zadnjim bivališčem na naslovu Sela 2, Bosiljevo, R Hrvaška, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine pcto 600,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 9. 5. 2013 sklenilo: neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Jožefu Gregorašu, z zadnjim bivališčem na naslovu Sela 2, Bosiljevo, R Hrvaška, se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Jožefu Gregorašu, z zadnjim bivališčem na naslovu Sela 2, Bosiljevo, R Hrvaška, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 9. 5. 2013

AAA Zlata odličnost