Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

II P 3697/2009 Os-2568/13 , Stran 1928
II P 3697/2009 Os-2568/13
Popravek
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Martini Zidar, v pravdni zadevi tožeče stranke: Stanovalci objekta Peričeva 7 v Ljubljani: 2. Ljubica Bajc, 3. Majda Kadunc, 4. dr. Vekoslav Simčič, 5. Grozdana Darja Šeme, 6. Irena Pivk, 7. Juša Vavken, 8. Vido Vavken, 9. Tomaž Kobe, 10. Vlasta Primc, 11. Brane Zorman, 12. Sanja Rustja, 13. Ljubomir Knop, 14. Slavko Kapus, 15. Tadej Vidmar, 16. Tanja Vidmar, 17. Tatjana Zagorc, 18. Ferenc Kiralj, 19. Ana Kamenšek, 20. Vera Popadić Rem, 21. Ivan Pavlinec, 22. Avgusta Ivana Berce, 23. Lidija Drobnič, 24. Olga Markovič, 25. Marija Turk, 26. Tatjana Leskošek Denišlič, 27. Dunja Bubanj, 28. Miro Denišlič, 29. Dunja Jež, 30. Vanja Lavrič Pintar, 31. Božidara Jelen, 32. Bečik Bilali, 33. Vera Bole, ki jih zastopa Jože Ic, odv. v Ljubljani; 34. Vojko Leban, 35. Asja Šoba, 36. Boris Glumpak, 37. Ljubomir Kesorić, 38. Matej Pintar, 39. Matej Denišlič, vsi Peričeva 7, Ljubljana; 40. Andrej Zajc, Župančičeva 10, Ljubljana, 41. Anita Rustja, Peričeva 7, Ljubljana, 42. Stanislav Mavrin, Peričeva 7, Ljubljana, 43. Aleš Ajdnik, Sp. Škofije 33c, Škofije, 44. Alenka Praprotnik, Peričeva 7, Ljubljana, 45. Aleš Peternel, Peričeva 7, Ljubljana, 46. Alenka Žmuc Petrnel, Peričeva 7, Ljubljana, 47. Danijel Praprotnik, Peričeva 7, Ljubljana, ki jih vse zastopa skupni pooblaščenec za sprejem pisanj dr. Vekoslav Simčič, Peričeva 7, Ljubljana, proti toženi stranki: Stanovalci objekta Peričeva 1, 3 in 5 v Ljubljani: 1. Aleksander Skušek, 2. Jože Kragolnik, 3. Milica Mladenovič, 4. Metka Ivanka Boc, 5. Olga Vipotnik, 6. Andrej Brenk, 7. Darja O Byrne, 8. Jožica Zorčič, 9. Dragica Bužga, 10. Janez Poje, 11. Rado Lipovec, 12. Terezija Orel, 13. Janez Končan, 14. Marija Marjana Ošaben, 15. Stojanka Rastoka, 16. Stanovanjski sklad RS, vsi Peričeva 1, Ljubljana; 17. Marianne Fetter, Praunheimer weg 97/II, Frankfurt am mein, Deutschland, 18. Gertrude Teuschl, Anden, Eisteichen 10, 1120 Wien, Avstrija, 19. Javni stanovanjski sklad MOL, 20. Luka Dolmark, 21. Gaja Dolmark, 22. Janja Sever, 23. Marjetka Hrnčič, 24. Vitja Matijašič, 25. Dominik Klemenčič, vsi Peričeva 3, Ljubljana; 26. Milan Jurij Cimprič, 27. Kristina Cimprič, 28. Borut Venturini, 29. Mojca Poznič Mramor, sklenilo: sklep naslovnega sodišča, z opr. št. II P 3697/2009 z dne 19. 3. 2013 se v izreku popravi tako, da se I. točki na začetku stavka pravilno navede »Sedemnajsto toženi stranki« namesto »Toženi stranki« in v II. točki izreka namesto »toženo stranko« navede pravilno »sedemnajsto toženo stranko« in namesto »tožena stranka« pravilno »sedemnajsto tožena stranka« in namesto »toženi stranki« pravilno »sedemnajsto toženi stranki« tako, da se izrek v I. in II. točki tega sklepa pravilno glasi: »Sedemnajsto toženi stranki se postavi začasni zastopnik – odvetnik Aleš Paulin, Kotnikova 12, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal sedemnajsto toženo stranko v tej pravdni zadevi dokler sedemnajsto tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je sedemnajsto toženi stranki postavil skrbnika.«
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 11. 4. 2013

AAA Zlata odličnost