Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

N 313/2011 Os-2902/13 , Stran 1928
N 313/2011 Os-2902/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljice Marjane Kožar Kutin, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Miro Senica in odvetniki iz Ljubljane, ob udeležbi: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji iz Ljubljane, 2. SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, 3. UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, 4. Nives Vrhovnik Praznik, Avčinova ulica 10, Ljubljana, ki jo zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 5. Barbara Vrhovšek Ammann, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 6. Peter Seunig, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki ga zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 7. Jožef Goršič, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki ga zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 8. Majda Marija Goršič, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 9. Tanja Henigman, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 10. Ciril Henigman, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki ga zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 11. Maja Gerden, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 12. Tanja Sernec, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 13. Bogdan Lavrič, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki ga zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 14. Milena Lavrič, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., 15. Miroslava Vode, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa Desiree Baškovič, odvetnica v Ljubljani, in upravnik SPL Ljubljana d.d., 16. Alojz Briški, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, ki jo zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., in 17. Monika Mravljak Tovšak, Šentilj pod Turjakom 81a, Mislinja, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, določitve pripadajočega zemljišča in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 28. 5. 2013 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe, sklenjene dne 15. 12. 1992 med prvopogodbenikom Vasjo Hafnerjem in drugopogodbenico mld. Polono Jager, katere predmet je bilo dvosobno stanovanje št. 6 v I. nadstropju stanovanjske stavbe Ig 445, Ig, v izmeri 58,43 m2 in enosobno stanovanje št. 6, v pritličju stanovanjske hiše v Ljubljani, Kumrovška 21, v izmeri 42,08 m2. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke postopka Nives Vrhovnik Praznik.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 5. 2013

AAA Zlata odličnost