Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

X Pd 818/2013 Os-2684/13 , Stran 1684
X Pd 818/2013 Os-2684/13
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat delavcev Mestne uprave MO Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana in nasprotnima udeležencema: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana in 2. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ul. 3, Ljubljana, zaradi neizplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Vse osebe, organi ali združenja, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena ZDSS-1). Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 15. 5. 2013.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 15. 5. 2013

AAA Zlata odličnost