Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

X Pd 1623/2012 Os-2683/13 , Stran 1684
X Pd 1623/2012 Os-2683/13
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat vojakov Slovenije, Ob parku 4, Slovenska Bistrica in nasprotnim udeležencem Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, Ljubljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo RS, zaradi kršitve kolektivne pogodbe. Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku, ali s pisno vlogo. Poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 27. 6. 2013 ob 9. uri, v razpravni dvorani 2/I. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana. Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 15. 5. 2013.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 15. 5. 2013

AAA Zlata odličnost