Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

N 7/2013 Os-2611/13 , Stran 1683
N 7/2013 Os-2611/13
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Ljudmila Vovk, Ulica Talcev 4, Straža, 2. Majda Urbančič, Ulica Talcev 4, Straža, 3. Franc Urbančič, Ulica Talcev 4, Straža, 4. Drago Piškur, Ulica Talcev 6, Straža, 5. Darja Piškur, Ulica Talcev 6, Straža, zoper nasprotnega udeleženca: Martin Krese, Cleveland, Cayahoga, Ohio, ZDA, ki ga zastopa skrbnica za posebni primer Majda Ana Kristan, zaradi predloga za ugotovitev smrti po postopku za dokazovanje smrti, izdaja oklic; poziva se Martin Krese, nazadnje stanujoč Cleveland, Cayahoga, Ohio, ZDA, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku 30 dni od dneva objave tega oklica. Po preteku 30 dni bo opravilo sodišče obravnavo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu dne 6. 5. 2013

AAA Zlata odličnost